Succesvol én duurzaam communiceren met de arbeidsmarkt is vandaag de dag geen sinecure. Doelgroepen zijn kritisch en verspreid. Hun mediagebruik is versnipperd. Hoe vinden ze jou, die naald in een hooiberg?

Meer dan ooit komt het aan op een echte, sterke en opvallende boodschap, slim en inventief en langere tijd gecommuniceerd. Hoe kom je daaraan?

Een employer brand

Je moet weten wat kenmerken, kernwaarden en karakteristieken van je organisatie zijn. Je afvragen met welke waarden of betekenissen je geassocieerd wilt worden. Dat vertaal je naar een omschrijving die de identiteit van je organisatie weerspiegelt en waarvan duidelijk is: “Dit zijn wij”. Dit is de basis van je communicatie naar de arbeidsmarkt.


Een positionering bestaat uit een beperkt aantal kenmerken en deze kenmerken zijn uniek voor je organisatie. Daarnaast moet een positionering onderscheidend zijn, dat wil zeggen: de kenmerken of combinatie van kenmerken slaan zoveel mogelijk alleen op jouw organisatie terug.


Uiteindelijk vormt de positionering de basis voor je communicatie. Samen met de proposities - de op maat gesneden beloften die je je potentiële medewerkers doet: “Dit heb je eraan als je bij ons komt werken” - fungeert de positionering als het cement van je communicatie.

De Positioneringsworkshop.

Hoe werkt het?

Tijdens de workshop bepalen we jouw positionering. Gezamenlijk, en vanuit gedeelde waarden, ontwikkelen we de visie op jouw organisatie als werkgever. We vertalen deze waarden en visie naar een kernachtig statement en naar ‘boodschappen’ die aantrekkelijk zijn voor de doelgroepen die je wilt werven.


De workshop duurt één dag. Er kunnen maximaal twaalf personen deelnemen. Zij moeten verder kijken dan de eigen dagelijkse praktijk en kunnen reflecteren over de identiteit en waarden van de organisatie als geheel.


Na afloop van de dag ontvang je een (beeld)verslag.

We starten met een (fysieke) oefening om ‘los en erin te komen’. Daarna volgen een aantal groepsgewijze activiteiten.


Vragen: benoem in eigen woorden de grootste toegevoegde waarde.

Ontdekken: wat maakt de organisatie anders, bijzonder en uniek.

Verpersoonlijking: wat is dat precies.

Presentatie: ‘dit is wie we zijn’.

Uitwerking: dit kan alle vormen aannemen!

Kosten

De kosten voor de Positioneringsworkshop bedragen € 6.000. Dat is inclusief alle kosten, behalve locatie en BTW.


Wie?

De Positioneringsworkshop is een product van Feste Communicatie, Wervingsvisie.nl en Reputationals.  Als je meer wilt weten, kun je het formulier invullen, mailen of bellen.


Stuur een mail

Bel 06-28814373Enter CAPTCHA solution
Listen to audio CAPTCHA

Het programma van de dag

Informatie en contact

maak je samen.
Home
#contact